Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego

"Spotkane w ciszy"

Zakopane 2017

1. Konkurs organizowany jest przez Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki im. Wincentego Pola (zwane dalej Organizatorem). Patronat honorowy nad konkursem objęli: Związek Polskich Fotografów Przyrody, Lasy Państwowe oraz Burmistrz Miasta Zakopane, pan Leszek Dorula.

2. Głównymi celami konkursu są: popularyzacja fotografii przyrodniczej, krzewienie wiedzy o przyrodzie i promowanie właściwej wobec niej postawy.

3. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia. 

4. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.schroniskoroztoka.pl oraz fan page Organizatora www.facebook.com/schronisko.roztoka

5. Przedmiotem konkursu jest fotografia dzikiej przyrody w dwóch kategoriach tematycznych:

 1. Zwierzęta tatrzańskie,
 2. Rośliny tatrzańskie.

6. Zdjęcia należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dołączając formularz zgłoszeniowy, który można pobrać ze strony schroniska www.schroniskoroztoka.pl. Zdjęcie powinno posiadać format jpg o następujących parametrach: dłuższy bok: 4724 piksele, rozdzielczość 300 pikseli na cal, kompresja nie niższa niż 8 w Adobie Photoshop. Informacje zawarte w exifie powinny być zachowane. Plik zdjęciowy powinien być nazwany według schematu (bez polskich znaków): nazwisko_imie_tytuł. Prosimy o zamieszczenie w formularzu zgłoszeniowym krótkiego opisu w jakich okolicznościach powstało zdjęcie.

7. Każdy uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zdjęcie.

8. Nie zezwala się stosowania fotomontażu oraz obróbki graficznej mającej wpływ na zmianę charakteru zdjęcia. Dopuszczalna jest standardowa obróbka surowych plików celem nadania właściwej kolorystyki, kontrastu i kadrowania.

9. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 15 maja 2017.  

10. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www oraz fan pagu Organizatora w dniu 1 lipca 2017 roku. Wyniki zostaną w tym dniu również przesłane drogą mailową do wszystkich uczestników.

11. Nadesłane fotografie zostaną ocenione przez Jury, które wyłoni zdobywców I, II, i III miejsca w każdej z kategorii, w składzie:

 • Jerzy Łapiński (przedstawiciel ZPFP),
 • Anna Puchalska,
 • Tomasz Ogrodowczyk.

12. Dodatkowo zostanie również wyłoniona nagroda internautów. W okresie od 20 do 30 czerwca na fan page Organizatora zostaną zamieszczone wszystkie nadesłane fotografie. Zdjęcie, które otrzyma najwięcej polubień otrzyma nagrodę internautów.

13. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:

a. I miejsce w kategorii Zwierzęta:

 • wycieczka na Mnicha z kierownikiem Bazy Górskiej Roztoka –Andrzejem Chrobakiem oraz nocleg z wyżywieniem w schronisku w Dolinie Roztoki w dniu wycieczki;
 • książka Bezkrwawe łowy autorstwa Włodzimierza Puchalskiego;
 • mapa Tatr wydawnictwa Compass.

b. I miejsce w kategorii Rośliny:

 • śpiwór Nurt marki Yeti;
 • weekend dla dwóch osób z wyżywieniem w schronisku w Roztoce;
 • książka Bezkrwawe łowy autorstwa Włodzimierza Puchalskiego;
 • mapa Tatr wydawnictwa Compass.

c. II miejsce w kategorii Zwierzęta:

 • termos Life venture marki TiV;
 • książka Bezkrwawe łowy autorstwa Włodzimierza Puchalskiego;
 • mapa Tatr wydawnictwa Compass.

d. II miejsce w kategorii rośliny

 • czołówka T-base marki Mamut;
 • książka Bezkrwawe łowy autorstwa Włodzimierza Puchalskiego;
 • mapa Tatr wydawnictwa Compass.

e. III miejsce w kategorii Zwierzęta

 • buff Tatrzańskiego Parku Narodowego;
 • książka Opowieści z Tatr;
 • mapa Tatr wydawnictwa Compass.

f. III miejsce w kategorii Rośliny

 • buff Tatrzańskiego Parku Narodowego;
 • książka Opowieści z Tatr;
 • mapa Tatr wydawnictwa Compass.

d. Nagroda internautów:

 • weekend w Roztoce z wyżywieniem dla jednej osoby;
 • buff Tatrzańskiego Parku Narodowego;
 • książka Opowieści z Tatr;
 • mapa Tatr wydawnictwa Compass.

14. Przy ocenie fotografii Jury będzie się kierować następującymi kryteriami: zgodność tematyczno-merytoryczna, walory przyrodnicze, estetyczne i artystyczne. Decydującym kryterium jest jednak ogólne wrażenie, jakie praca wywiera na jurorach.

15. Uczestnik przysyłając prace na konkurs oświadcza, że:

 • jest autorem fotografii oświadcza, że ma pełną zgodę na dysponowanie zdjęciami
 • przy wykonywaniu zdjęć stosował się do postanowień Kodeksu Etycznego Związku Polskich Fotografów Przyrody (dostępny na http://zpfp.pl/o-zpfp/kodeks-etyczny)
 • ewentualne osoby, których wizerunek został wykorzystany, wyraziły na to zgodę, autor bierze na siebie odpowiedzialność prawną z tym związaną.
 • udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zdjęć w zakresie niezbędnym do jego publikacji na stronach Organizatora i partnerów konkursu oraz prasie i innych polach ekspozycji w celach promocyjnych związanych z konkursem.
 • zgłaszając prace do konkursu w pełni rozumie i akceptuje regulamin konkursu

16. Organizator zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych osobowych (imię, nazwisko) osób biorących udział w konkursie w ramach jego promocji. Dane uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883, z póź. zm.).