„Poezja jest przede wszystkim duszą wszystkich sztuk.” Uważała mistyczka chrześcijańska Raissa Maritain. Język sztuk wypływa z jednego źródła, z wrażliwości na świat i umiejętności opowiedzenia tego. Wystawa jest próbą połączenia słowa i obrazu w duchu korespondencji sztuk. Wszystko to dzieje się przez i dzięki górom. Górom jako miejscu spotkania: człowieka z Bogiem, człowieka z człowiekiem, człowieka z naturą, a także z sobą samym. Takiego spotkania doświadczył wiele lat temu legendarny poeta japoński Matsuo Bashō. W jego podróż po części wyruszymy dzięki Agnieszce Żuławskiej-Umedzie, która jest badaczem poezji mistrza i podążała jego śladami po Japonii. Obrazy oraz kaligrafie wykonali malarze pejzażyści, tworzący niezależną grupę Way of Ink, od wielu lat zafascynowani górami. Artyści pragną uchwycić nie tyle zewnętrzny wizerunek gór, tworząc dokładne panoramy szczytów czy portretując pogodne, uładzone oblicze Tatr, ale ich celem jest pokazanie obrazu żywiołu, którym są góry. Pokaz w Schronisku Roztoka jest swoistą kontynuacją wystawy z Galerii Władysława Hasiora w Zakopanem, gdzie artyści prezentowali tuszowe obrazy Tatr oraz próbowali połączyć je z poetyką słowa, prezentując m.in. haiku wykaligrafowane przez Lecha Żurkowskiego.